Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Risk Analizi Hazırlama Risk Analizi Yazdırma Verilen Eğitimlerin Kayıtları ve Sertifika Basımı Cihaz Ortam Ölçümleri OSGB Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Eğitim Planı İş Güvenliği Uzmanı ve Hekim Hizmet Verme Süreleri Hekim İş Güvenliği Uzmanı Ciro Getiri İstatistik

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ( OSGB ) Yazılımı: Healthy OSGB

e-Posta Yazdır PDF

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin otomasyon sistemi ihtiyacına yönelik geliştirme faaliyetlerimiz meyvesini veriyor. Hastanelere nazaran son derece farklı ihtiyaçları olan OSGB kurumlarına yönelik çalışmalarımızla Healthy OSGB Yazılımı müşterilerimizde kullanılmaya başlandı.

Sistem tüm işlemlerinizi OSGB otomasyonu üzerinden yapmayı vadediyor.

  Saha raporları

  Risk Analizleri hazırlanması ve basımı

  Eğitim kayıtları, sertifika tasarımı ve basımı

  Cihaz, Ekipman / Ortam Ölçümleri Takibi

  Çalışma Planları (Yıllık, Aylık)

  Yıllık Eğitim Planları

  Dijital ortamda İşe Giriş / Periyodik Muayene Formları

  İSG Kâtip entegrasyonu

  Kurumlara Yönelik Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Uygulaması

  Doküman Yönetim Sistemi

  Proje Yönetim Sistemi

ile OSGB için gerekli nitelikleri barındırıyor.


Risk Analizleri • Risk değerlendirmelerini yazılım üzerinde hazırlayıp yazdırabilirsiniz. Hazırladığınız risk değerlendirmesi yazılım içerisinde kayıtlı olarak her zaman el altında bulunacaktır.
 • Windows tablet veya notebook ile risk değerlendirmesini müşteride hazırlayıp kaydedebilirsiniz.
 • Risk değerlendirmesi için her risk için tanımlı şablonları kullanarak hızlıca kaydınızı tamamlarsınız. Gerekli değişiklikleri yaparak kaydedebilirsiniz.
 • Fotoğraf çekerek veya bilgisayarınızdaki resimlerden ekleyerek risk değerlendirme formunuzu daha zengin bir içeriğe kavuşturabilirsiniz.
 • Yeni risk değerlendirmesini hazırlarken eski risk değerlendirme formunu kopyalayarak süreci hızlandırabilirsiniz.İSG Kâtip Entegrasyonu

 • İSG Kâtip'de yapılan değişikliklerin Healthy OSGB'ye tek tuşla aktarımı mümkündür. Yaptığınız değişiklikleri tekrar Healthy OSGB'ye işlemenize gerek yok.
 • "İSG Kâtip Eşitle" tuşu ile sisteminizi güncelleyin.
 • "İSG Kâtip Tümünü Getir" tuşu ile tüm kurum ve personel tanımlarınızı sisteminize otomatik olarak aktarın.Eğitim Takibi ve Katılım Sertifikası Düzenleme

 • Verilen eğitimler türlerine göre sisteme kaydedilmektedir.
 • Bir kurumda verilen tüm eğitimler o kurum içeriğinde görülebilmektedir.
 • Firmanızın verdiği her eğitim türü için farklı sertifika tasarlayabilirsiniz. Var olan eğitim sertifika şablonlarınızı sisteme kendiniz kaydedip kolaylıkla kullanabilirsiniz.
 • Seçtiğiniz eğitim türüne göre otomatik olarak uygun Sertifika Şablonu yazdırılacaktır.Makine, Ekipman ve Ortam Ölçümleri Takibi

 • Periyodik ölçüm ve kontrolü gereken makine ve ekipmanı kayıt altına alabilirsiniz. (Kaldırma İletme Makinaları, Basınçlı Kaplar vs.)
 • Ortam ve ölçümlerini türüne göre (toz, gürültü, titreşim gibi) kayıt edebilirsiniz.
 • Her bir makine / ortamın geçmişe dönük durumu, ölçüm değerleri ve alınan notları görebilirsiniz.
 • Ölçüm veya kontrollerin kimler tarafından, ne zaman yapıldığını takip edebilirsiniz.
 • Her bir cihaz veya ortam için farklı ölçüm periyotları tanımlayabilirsiniz.
 • Ölçüm / kontrol süresi yaklaşan ya da geçenleri raporlayabilirsiniz.


Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Eğitim Planı

 • Hekim, İGU ve Sağlık Personelinin aylık çalışma planları çizelge üzerinden takip edilmektedir.
 • Klavyeye dokunmadan kişiler arası görev değişikliklerinin modern randevu defteri uygulamaları üzerinden yapılması sayesinde kişiler (IGU, İşyeri Hekimleri vs.) arasında kurum görevlendirmeleri fare ile taşınabilmektedir.

 • Çizelge üzerinde her bir personelin aylık toplam hizmet süreleri ve boş kalan zamanları izlenmektedir.


CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve
Kurum Borç Alacak Takibi

 • Kurumlardan alacaklarınızı takip edebilirsiniz.
 • Her bir kurumun kesilen fatura ve yapılan ödemelerini detay olarak inceleyebilirsiniz.
 • Kurumlarla görüşmeleri not olarak ilgili kuruma kaydedebilirsiniz.
 • Her bir kuruma ayrı yetkili atayabilirsiniz.
 • Kurumla bugüne kadar yapılan bütün görüşmeleri takip edebilirsiniz.


Healthy OSGB Yazılımı;

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve Proje Yönetim Sistemi ile kurumumuzda kişiye bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

OSGB Otomasyon Programı Özellikleri

 • Eğitim kayıtları ve sertifika basımı
 • Kurumlar Risk Analizi Hazırlama ve Yazdırma
 • Saha Raporları
 • Kurumlar adına saniyeler içinde toplu fatura kesme imkanı
 • Teklif Hazırlama Sistemi
 • Sözleşme Takip Sistemi
 • Teslim sürecindeki evraklar içinEvrak Arşiv / Takip Sistemi
 • Kurum sadakatinin takip edilebileceği OSGB Firma Raporları
 • Hazırlanan her türlü dökümanı yükleyeceğiniz, arayıp bulabileceğiniz, değiştirip yazdırabileceğiniz döküman yönetim sistemi
 • Projelerinizin gerçekleşme durumu ve detaylı takibi için Proje Yönetim Sistemi
 • Anlaşmalı firmalarla ilişkileriniz için Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulaması ve raporları.
 • Seri kayıt girişi için dizayn edilmiş Paket Hizmet Girişi ve kullanım kolaylığı
 • Sağlık, Eğitim, Risk Değerlendirme vs. hizmetlerin takibi
 • İSG Uzmanları ve hekimler için otomatik hakediş hesaplanmasıDokümantasyon Sistemi ve Kalite Sistemi

•  Acil Eylem Planları, Risk Analizi, Prosedür, Talimat ve oluşturulan her türlü (pdf, Word, Excel, vs.) diğer dokümanları yazılım içine yükleyerek sadece yetkili personelin kullanımına açmak

•  Dökümanların revizyon takibi,

•  Dökümanların eski hallerine ulaşmak,

•  İçerisinde geçen kelimelere, ait oldukları kuruma göre dökümanları arayıp bulmak mümkündür.


Proje Yönetim Sistemi

•  Proje oluşturma,

•  Projeye döküman yükleme ve güncelleme,

•  Gelişmiş proje izleme ve değerlendirme,

•  Proje personelinin değerlendirilmesi.


İstatistik

•  Günlük, aylık, yıllık ciro,

•  Aylık ve yıllık bazda İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Egitim, Periyodik Başvurular, Risk Değerlendirme gibi hizmetlere ait ciro ve sayıların artış ve azalış durumları,

•  Günlük, aylık, yıllık bazda hasta, muayene, tetkik, rapor gibi hizmet gruplarına ait ciro ve adetler,

•  Kurum devamlılık analizleri,

•  Anlık kasa bakiyesi takibi,

•  Program üzerinden fatura bastırabilme,

•  Farklı kurumlarda her bir işleme farklı fiyat tanımlayabilme

•  İstatistik grafik ve tabloları


Muayene Bilgilerinin Girişinde Kolaylıklar:

•  Sık kullanılan ICD10 listesi

•  Sık kullanılan şikâyet, bulgu, tedavi ve öneri bilgileri

•  Hastalık – tanı bağıntılı doktor tarafından oluşturulabilen hazır muayene şablonları

•  Eski muayene bilgilerinden şablon oluşturabilme

•  Hastaya ait geçmiş tüm bilgilerin tek ekrandan görülebilmesi

•  Özel şablon raporların (Akciğer, EKG, US vs) kopyala yapıştır ile oluşturulabilmesi

•  Yapılacak tetkikleri doktorların elinin altında her an ulaşılabilir.


Dijital Ortamda Protokol Defteri

•  İsterseniz; kâğıt üzerinde Sağlık Müdürlüğünden onaylı bir protokol defteri, ameliyat defteri vs. tutma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Hazırladığınız risk analizleri, acil eylem planları da dahil olmak üzere tüm kayıtlarınız HBYS sisteminde tutulur ve yedeklenir.Bilgilendirme Mesajları ve Dâhili Mesajlaşma

•  Online mesajlaşma veya yerinde olmayana mesaj bırakabilme

•  Program girişinde ve ayrıca çalışma esnasında alt yazı şeklinde mesaj ve bilgilendirmeler


 SMS Mesajı veya Mektup Gönderimi

Çeşitli kriterlerin kombinasyonu ile gönderim listesi oluşturulabilir

•  Periyodik muayene zamanı gelenler

•  Belli bir şehirde belli bir cinsiyet ve yaş aralığında olanlar,

•  Belli bir kurumdan gelenler,

•  Belli bir tarih aralığında başvuranlar,

•  Belli bir tanı konmuş olanlar,

•  Yapılan herhangi bir tetkikin sonucu istenen bir değerin altında, üstünde vs. olanlar

•  Belli bir sıklıkla gelenler gibi çeşitli kriterlerin birleşimi ile kişi ve firmalara SMS gönderimi yapılabilir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık net 2 Hastane ve Muayenehane Veri Gönderim Paketleri

e-Posta Yazdır PDF


Sağlık Bakanlığının muayenehanelerden hastanelere kadar tüm sağlık hizmeti sunucularının gönderimini zorunlu tuttuğu Sağlık net 2 sistemine entegrasyon sağlanarak zamanında devreye alınmıştır. Sağlıknet2 verileri başarıyla gönderilmekte olup Healthy Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tüm fonksiyonları ve kolaylaştırıcı özellikleri ile birlikte hastane, tıp merkezi ve muayenehaneler için de kullanılabilmektedir. Healthy HBYS Sağlık Bakanlığı onaylı yazılımlar listesinde Tek Stil Yazılım - Healthy HBYS ismi ile kayıtlıdır.

Healthy HBYS sistemi, kaydedilen bilgilerin gönderimini belirlenen saatlerde otomatik olarak yapmakta, sağlıknet sisteminde yaşanan sistemsel / teknik arızalardan kaynaklanan sorunların gönderimi etkilememesi için geçmiş tarihlerde iletilmesinde sorun yaşanan verilerin gönderimini belli aralıklarla tekrar denemektedir. Sağlık bakanlığının veri gönderimini zorunlu tuttuğu alanların boş geçilmemesi için sistem hekimi bilgilendirmekte, renk kodları ve gerekirse uyarı mesajları ile yönlendirmektedir.

Sağlık net 2 verilerinin toplanması için genişletilen tasarımda önceliklerimizden biri olan kullanım kolaylığı niteliğinden vazgeçilmemiş,  -kullanıcılardan gelen talepler de değerlendirilerek- ilgili verilerin girilmesinde mümkün olan tüm kolaylıkların sağlanmasına özen gösterilmiştir.

Sağlık net Ayaktan hasta gönderimleri Muayene Paketi içerisinde gönderilmektedir. Muayene paketi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.

Hasta Kabul Yatan Hastalar için gönderimi yapılan Yatan Hasta paketi ise aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.

Tasarımda Basitlik, Kolay Kullanım ve Hata Önleme

Bir yazılım ne kadar kapsamlı olursa olsun tasarımda sadelik, basitlik ve kolay kullanım uyulması gereken en mühim kriterlerden biri olmadır. Bir yazılıma yeni eklenen işlevler hızlı iş görmeyi engellememeli, hantallığa yol açmamalı, bütünselliği bozmamalıdır.

Aksi takdirde;

 • Eğitim süresinde artış
 • Oluşan sorunların yol açtığı gecikmeler
 • İşin yürütülmesindeki gecikmeler
 • Müşteri memnuniyetsziliği

hem yazılım üreticisine hem de sağlık kurumuna verimlilik kaybı olarak yansımakta, aksi ise tüm paydaşlara prestij sağlamaktadır.


Healthy Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminin tasarımında, ihtiyaç duyulan veriye en kısa zamanda ulaşabilmek adına akıllı dizayn yaklaşımı kullanılmıştır.

 • Kullanıcının bir HBYS sisteminde görevi ile ilgili ihtiyacı olabilecek işlevler yetkisi çerçevesinde ilgili ekranlara gelmektedir.
 • Kullanıcıların tek ekrandan görevi ile ilgili sıklıkla yaptığı işlerin tümünü yapabilmesi amaçlanmıştır.


Tasarım Yöntemi

Sistemin tasarımı yirmi yıla yaklaşan tecrübe ile aşağıdaki çerçevede yapılmaktadır;

 • Yapılan testler ve kullanım istatistikleriyle, zaman kaybı yaşatacak düzenlemelerden kaçınılmakta,
 • Süreçleri en iyi ve en hızlı işletecek adımlar kurgulanmakta,
 • Hata önlemeye yönelik kısıtlamalar ve yönlendirmeler yapılmakta,
 • Her birimin rahatça kullanacağı yazılım sahasındaki güncel standartlarla uyum gözetilmektedir.


Kullanıcı Raporları Kendisi Hazırlayabilir

Yazılımcıdan Bağımsız Raporlar Üretebilme

 • Serbest sorgu ekranında SQL komutları ile istenen rapor -yazılımcıdan bağımsız- çıkarılabilir.
 • Çıkan sonuçların sütun başlıkları tıklanarak kolayca sıralaması değiştirilebilir.
 • Filtre uygulanarak süzülebilir.
 • Hazırlanan raporlar tekrar kullanım için saklanabilir.
 • Yetkisi olan diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.
 • Sonuçlar Excel'e aktarılabilir.
 • Çok boyutlu Desicion Cube (Pivot Table) raporları hazırlanıp saklanabilir.
 • Elde edilen raporlar için grafik oluşturabilirsiniz.


Raporları hazırlarken kullanıcıya yardımcı olması için tüm tablo isimleri liste halinde gelmektedir.


Performans

Kararlılık ve Performans • Yeni geliştirilen bir program olmaması nedeniyle hatalardan arındırılmış bir yapısı vardır.
 • 100 kullanıcılı sistemlerde denenmiş ve sorunsuz olarak çalışmaktadır.
 • Transaction yöntemleri uygulanarak yarım kalan işlemlerde veri bütünlüğünün bozulması engellenmiştir.
 • Sene geçişlerinde sistemin durdurulması, aktarımlar, fiyat değişiklikleri vs. gerekmemektedir. Değişiklikler önceden planlanıp günü geldiğinde otomatik gerçekleşmektedir.
 • Gerekli bilgisayar sistemi ve ağ yapısı sağlandığında istatistiksel veriler 1-2 saniye içerisinde çıkarabilmektedir.
 • Terminal (kullanıcı) sayısı ve veritabanı büyüklüğü arttığında sunucuya RAM (hafıza) ilavesi ile sistemin hızı ve performans korunmaktadır.
 • VPN vs. bağlantılarla internet bağlantınız varsa dünyanın istediğiniz yerinden kullanabilirsiniz.