Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

e-Posta Yazdır PDF


Sağlık Bakanlığının muayenehanelerden hastanelere kadar tüm sağlık hizmeti sunucularının gönderimini zorunlu tuttuğu Sağlık net 2 sistemine entegrasyon sağlanarak zamanında devreye alınmıştır. Sağlıknet2 verileri başarıyla gönderilmekte olup Healthy Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tüm fonksiyonları ve kolaylaştırıcı özellikleri ile birlikte hastane, tıp merkezi ve muayenehaneler için de kullanılabilmektedir. Healthy HBYS Sağlık Bakanlığı onaylı yazılımlar listesinde Tek Stil Yazılım - Healthy HBYS ismi ile kayıtlıdır.

Healthy HBYS sistemi, kaydedilen bilgilerin gönderimini belirlenen saatlerde otomatik olarak yapmakta, sağlıknet sisteminde yaşanan sistemsel / teknik arızalardan kaynaklanan sorunların gönderimi etkilememesi için geçmiş tarihlerde iletilmesinde sorun yaşanan verilerin gönderimini belli aralıklarla tekrar denemektedir. Sağlık bakanlığının veri gönderimini zorunlu tuttuğu alanların boş geçilmemesi için sistem hekimi bilgilendirmekte, renk kodları ve gerekirse uyarı mesajları ile yönlendirmektedir.

Sağlık net 2 verilerinin toplanması için genişletilen tasarımda önceliklerimizden biri olan kullanım kolaylığı niteliğinden vazgeçilmemiş,  -kullanıcılardan gelen talepler de değerlendirilerek- ilgili verilerin girilmesinde mümkün olan tüm kolaylıkların sağlanmasına özen gösterilmiştir.

Sağlık net Ayaktan hasta gönderimleri Muayene Paketi içerisinde gönderilmektedir. Muayene paketi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.

Hasta Kabul Yatan Hastalar için gönderimi yapılan Yatan Hasta paketi ise aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.

Bir yazılım ne kadar kapsamlı olursa olsun tasarımda sadelik, basitlik ve kolay kullanım uyulması gereken en mühim kriterlerden biri olmadır. Bir yazılıma yeni eklenen işlevler hızlı iş görmeyi engellememeli, hantallığa yol açmamalı, bütünselliği bozmamalıdır.

Aksi takdirde;

  • Eğitim süresinde artış
  • Oluşan sorunların yol açtığı gecikmeler
  • İşin yürütülmesindeki gecikmeler
  • Müşteri memnuniyetsziliği

hem yazılım üreticisine hem de sağlık kurumuna verimlilik kaybı olarak yansımakta, aksi ise tüm paydaşlara prestij sağlamaktadır.


Healthy Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminin tasarımında, ihtiyaç duyulan veriye en kısa zamanda ulaşabilmek adına akıllı dizayn yaklaşımı kullanılmıştır.

  • Kullanıcının bir HBYS sisteminde görevi ile ilgili ihtiyacı olabilecek işlevler yetkisi çerçevesinde ilgili ekranlara gelmektedir.
  • Kullanıcıların tek ekrandan görevi ile ilgili sıklıkla yaptığı işlerin tümünü yapabilmesi amaçlanmıştır.


Tasarım Yöntemi

Sistemin tasarımı yirmi yıla yaklaşan tecrübe ile aşağıdaki çerçevede yapılmaktadır;

  • Yapılan testler ve kullanım istatistikleriyle, zaman kaybı yaşatacak düzenlemelerden kaçınılmakta,
  • Süreçleri en iyi ve en hızlı işletecek adımlar kurgulanmakta,
  • Hata önlemeye yönelik kısıtlamalar ve yönlendirmeler yapılmakta,
  • Her birimin rahatça kullanacağı yazılım sahasındaki güncel standartlarla uyum gözetilmektedir.