Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Versiyon 2.1.2.6139: Tetkik Sonuçlarının İnternete Açılması ve Stok Takibi İle İlgili Düzenlemeler

  • PDF

Laboratuar tetkik sonuçlarından sonra Radyoloji tetkik sonuçlarının da internet üzerinden yayınlanabilmesi seçeneği eklenmiştir. İsteyen sağlık kurumları bu sistemi kullanabilecektir.

Tali depoların Eczane'den direk stok kullanımı sistem parametrelerinden açılıp kapatılabilir.

Her bir stok kalemi için envanterde hesaplanıp hesaplanmayacağı ayarlanabilir hale getirilmiştir.

Daha önce farklı ekranlardan takip edilebilen "Stok Hareketleri" ve "Bölüm Stok Miktarları" bilgisi, Stok Kartı ekranına kolaylıkla izlenecek şekilde eklenmiştir.

Protokol Defteri, Medula İşlemleri ve Doktor Muayene Bilgileri ekranlarında sadeleştirmeler ve dizayn değişiklikleri yapılmıştır.