Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ( OSGB ) Yazılımı: Healthy OSGB

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin otomasyon sistemi ihtiyacına yönelik geliştirme faaliyetlerimiz meyvesini veriyor. Hastanelere nazaran son derece farklı ihtiyaçları olan OSGB kurumlarına yönelik çalışmalarımızla Healthy OSGB Yazılımı müşterilerimizde kullanılmaya başlandı.

Sistem tüm işlemlerinizi OSGB otomasyonu üzerinden yapmayı vadediyor.

  Saha raporları

  Risk Analizleri hazırlanması ve basımı

  Eğitim kayıtları, sertifika tasarımı ve basımı

  Cihaz, Ekipman / Ortam Ölçümleri Takibi

  Çalışma Planları (Yıllık, Aylık)

  Yıllık Eğitim Planları

  Dijital ortamda İşe Giriş / Periyodik Muayene Formları

  İSG Kâtip entegrasyonu

  Kurumlara Yönelik Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Uygulaması

  Doküman Yönetim Sistemi

  Proje Yönetim Sistemi

ile OSGB için gerekli nitelikleri barındırıyor.


Risk AnalizleriRisk Analizi Hazırlama


Risk Analizi Yazdırma


İSG Kâtip EntegrasyonuEğitim Takibi ve Katılım Sertifikası Düzenleme


Verilen Eğitimlerin Kayıtları ve Sertifika Basımı


Makine, Ekipman ve Ortam Ölçümleri Takibi

Cihaz Ortam Ölçümleri


Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Eğitim Planı

OSGB Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Eğitim Planı

İş Güvenliği Uzmanı ve Hekim Hizmet Verme Süreleri


CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve
Kurum Borç Alacak Takibi


Healthy OSGB Yazılımı;

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve Proje Yönetim Sistemi ile kurumumuzda kişiye bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

OSGB Otomasyon Programı ÖzellikleriDokümantasyon Sistemi ve Kalite Sistemi

•  Acil Eylem Planları, Risk Analizi, Prosedür, Talimat ve oluşturulan her türlü (pdf, Word, Excel, vs.) diğer dokümanları yazılım içine yükleyerek sadece yetkili personelin kullanımına açmak

•  Dökümanların revizyon takibi,

•  Dökümanların eski hallerine ulaşmak,

•  İçerisinde geçen kelimelere, ait oldukları kuruma göre dökümanları arayıp bulmak mümkündür.


Proje Yönetim Sistemi

•  Proje oluşturma,

•  Projeye döküman yükleme ve güncelleme,

•  Gelişmiş proje izleme ve değerlendirme,

•  Proje personelinin değerlendirilmesi.


İstatistik

•  Günlük, aylık, yıllık ciro,

•  Aylık ve yıllık bazda İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Egitim, Periyodik Başvurular, Risk Değerlendirme gibi hizmetlere ait ciro ve sayıların artış ve azalış durumları,

•  Günlük, aylık, yıllık bazda hasta, muayene, tetkik, rapor gibi hizmet gruplarına ait ciro ve adetler,

•  Kurum devamlılık analizleri,

•  Anlık kasa bakiyesi takibi,

•  Program üzerinden fatura bastırabilme,

•  Farklı kurumlarda her bir işleme farklı fiyat tanımlayabilme

•  İstatistik grafik ve tabloları

Hekim İş Güvenliği Uzmanı Ciro Getiri İstatistik

Muayene Bilgilerinin Girişinde Kolaylıklar:

•  Sık kullanılan ICD10 listesi

•  Sık kullanılan şikâyet, bulgu, tedavi ve öneri bilgileri

•  Hastalık – tanı bağıntılı doktor tarafından oluşturulabilen hazır muayene şablonları

•  Eski muayene bilgilerinden şablon oluşturabilme

•  Hastaya ait geçmiş tüm bilgilerin tek ekrandan görülebilmesi

•  Özel şablon raporların (Akciğer, EKG, US vs) kopyala yapıştır ile oluşturulabilmesi

•  Yapılacak tetkikleri doktorların elinin altında her an ulaşılabilir.


Dijital Ortamda Protokol Defteri

•  İsterseniz; kâğıt üzerinde Sağlık Müdürlüğünden onaylı bir protokol defteri, ameliyat defteri vs. tutma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Hazırladığınız risk analizleri, acil eylem planları da dahil olmak üzere tüm kayıtlarınız HBYS sisteminde tutulur ve yedeklenir.Bilgilendirme Mesajları ve Dâhili Mesajlaşma

•  Online mesajlaşma veya yerinde olmayana mesaj bırakabilme

•  Program girişinde ve ayrıca çalışma esnasında alt yazı şeklinde mesaj ve bilgilendirmeler


 SMS Mesajı veya Mektup Gönderimi

Çeşitli kriterlerin kombinasyonu ile gönderim listesi oluşturulabilir

•  Periyodik muayene zamanı gelenler

•  Belli bir şehirde belli bir cinsiyet ve yaş aralığında olanlar,

•  Belli bir kurumdan gelenler,

•  Belli bir tarih aralığında başvuranlar,

•  Belli bir tanı konmuş olanlar,

•  Yapılan herhangi bir tetkikin sonucu istenen bir değerin altında, üstünde vs. olanlar

•  Belli bir sıklıkla gelenler gibi çeşitli kriterlerin birleşimi ile kişi ve firmalara SMS gönderimi yapılabilir.Bu sayfayı sosyal paylaşım ağınıza ekleyin.