Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Hasta Kayıt / Muayenehane Programı

  • PDF

Branşa Yönelik Özel Ekran Tasarımı


  Klinik kapsamına göre muayene ekranında Çocuk Hastalıkları / Pediatri branşı için;

Bebek izlem (Boy, Ağırlık, Baş Çevresi, Kol Çevresi, VKİ (otomatik), Tansiyon, APGAR vs. bilgileri kaydedilebilir)

Aşı kaydı takibi (Aşı listesi ve doz bilgileri esnektir, kullanıcı tarafından genişletilebilir)


  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları branşı için;

Gebelik Takibi (Obstetrik), Lohusa, 15-49 yaş kadın vs. ekranları vardır.


  Her branşın kullanabileceği, raporlara çıkmayan sadece hekimin kullanıp görebileceği her hasta için "Özel Not" alanı mevcuttur.


Aşı takvimi ve Sağlık Bak.lığı Aşı Takip Sistemi Uyumluluğu

Aşıların uygulama aylarına göre çocuğun aşı takvimi otomatik olarak oluşmaktadır. Doktor yapılan aşıyı takvimden işaretlemekte, isterse eski aşıları da tarihleri de girebilmektedir. Yapılan aşı yeşil, bekleyenler kırmızı renk alır. Vakti yaklaşan aşılar da farklı renk kodları ile doktoru bilgilendirir. Aşı tanımlarını, tekrar dozlarının zaman ve sayılarını değiştirmek elinizdedir.

Girilen veriler otomatik olarak gün sonunda istenirse e-nabız sistemine iletilebilmektedir.


Persentil Eğrileri

  Boy, kilo ve baş çevresi, kol çevresi, tansiyon vs. bilgiler kaydedilir.

  Boy, kilo, baş çevresi, VKİ ve tansiyon için persentil eğrisi üzerinde yaşına göre hastanın durumunu görülebilir, aylara göre gelişimi izlenebilir.

  Persentil grafiği yazdırılıp hastaya verebilir.

  Hemşireler de aynı hasta ile ilgili ateş, tansiyon ve nabız, son adet tarihi vs. kayıtlarını görebilir.


Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu

Özel Sigortalar için doldurulan “Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu” sisteme entegre edilmiştir.

Hekimin kaydettiği muayene bilgileri otomatik olarak form üzerine yerleşmekte ve yazdırılmaktadır, formu elle doldurma ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. İmza ve kaşe yeterlidir.


Muayene Ekranı

  Doktorlar gelen hastalarını randevulardan seçip şikâyet, bulgu, tedavi, öneri, reçete ve diğer muayene bilgilerini kaydederler.

  İsterlerse aynı ekranda hastanın eski muayene bilgilerini görebilir, hangi tarihlerde geldiğini, hangi tetkiklerin istendiğini, raporlarını görebilir.

  Hastanın önceki muayenesindeki bilgiler şimdiki şikâyeti ile benzer ise eski muayene bilgileri tek tuşla yeni gelişine kopyalanabilir.

 

Muayene Kaydında Şablon Kullanımı

Bir hasta kaydı, ilgili hastalık için şablona dönüştürülüp daha sonra benzer rahatsızlığı olan hastalar için kullanılabilir. (Örneğin Akut Bronşit şablonu)


Ortodonti, Estetik gibi uzun süreli tedavilerde tedavi süreci takibi

  Özellikle diş / ortodonti tedavilerinde veya diğer servislerde (estetik vs) benzer uzun süreli ve parçalı tedavilerin takibinde hasta ile sözleşme tutarı, tedavinin bulunduğu aşama, tahsil edilen tutar, tahsil edilmemiş çek senet tutarı ve açıklamalar gibi bilgilerin takip edildiği kısımdır.

  Hastanın tedavileri gelişlerinden bağımsız -bir bütün olarak- ele alınır

  Hastanın tedavisinde bulunulan aşama liste üzerinde kolayca görülür.
Bu sayfayı sosyal paylaşım ağınıza ekleyin.