Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

e-Posta Yazdır PDF

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri için hazırlanan Healthy OSGB Yazılımı'nda güncellemeler devam ediyor.

Son dönemde OSGB yazılımımızda altı önemli yenilik devreye alındı.

Kurum Otomatik Hizmet Girişleri

Dışa Görevlendirme Kapsamındaki sözleşmeli hizmetlerin her ay kurumlara otomatik tahakkuk ettirilmesi ve faturalandırılması sistemi
Randevu Defteri (Çizelgesi) kolaylığında Aylık Çalışma Tabloları

Hekim, İGU ve Sağlık Personelinin aylık çalışma planlarının çizelge üzerinden takip edilebilmesi ve klavyeye dokunmadan kişiler arası görev değişikliklerinin modern randevu çizelgeleri üzerinden yapılabilmesi sağlandı.

Çizelge üzerinde her bir personelin aylık toplam hizmet sürelerive boş kalan zamanları izlenebilmektedir.

İSG Katip Entegrasyonu

İSG Katip'de yapılan değişikliklerin Healthy OSGB'ye tek tuşla aktarımı sağlandı. Yaptığınız değişiklikleri tekrar Healthy OSGB'ye işlemenize gerek yok. "İSG Katip Eşitle" tuşu ile sistemini güncelleyin.

İsterseniz tüm kurum ve personel tanımlarınızı "İSG Katip Tümünü Getir" tuşu ile sisteminize otomatik olarak aktarın.

Eğitim Takibi ve Katılım Sertifikası Düzenleme

Eğitim kayıtlarının sistemde tutulması sağlandı. Verilen eğitimler türlerine göre kaydediliyor.

Firmanızın verdiği her eğitim türü için farklı sertifika tasarlanmasına imkan tanınıyor. Varolan eğitim sertifika şablonlarınızı sisteme kendiniz kaydedip kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz eğitim türüne göre otomatik olarak uygun Sertifika Şablonu yazdırılacaktır.


e-Posta Yazdır PDF

Branşa Yönelik Özel Ekranlar


Klinik kapsamına göre muayene ekranında aşı kaydı, gebe, lohusa, 15-49 yaş kadın, bebek izlem vs. ekranları vardır. Girilen veriler otomatik olarak gün sonunda istenirse e-nabız sistemine iletilebilmektedir.

Aşı takvimi ve Sağlık Bak.lığı Aşı Takip Sistemi Uyumluluğu

Aşıların uygulama aylarına göre çocuğun aşı takvimi otomatik olarak oluşmaktadır. Doktor yapılan aşıyı takvimden işaretlemekte, isterse eski aşıları da tarihleri de girebilmektedir. Yapılan aşı yeşil, bekleyenler kırmızı renk alır. Vakti yaklaşan aşılar da farklı renk kodları ile doktoru bilgilendirir. Aşı tanımlarını, tekrar dozlarının zaman ve sayılarını değiştirmek elinizdedir.


Persentil Eğrileri

Boy, kilo ve baş çevresi, kol çevresi vs. bilgiler kaydedilir. Boy, kilo, baş çevresi ve VKİ için persentil eğrisi üzerinde astanın durumunu görülebilir, aylara göre gelişimi izlenebilir ve grafik çıktısını hastaya verebilir.

Hemşireler de aynı hasta ile ilgili ateş, tansiyon ve nabız, son adet tarihi vs. kayıtlarını görebilir.


Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu

Özel Sigortalar için doldurulan “Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu” sisteme entegre edilmiş olup, hekimin girdiği verilere göre gerekli alanlar otomatik olarak doldurularak yazıcıdan çıkarılmakta, elle doldurma ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. İmza ve kaşe yeterlidir.


Muayene Ekranı

Doktorlar gelen hastalarını randevulardan seçip şikâyet, bulgu, tedavi, öneri, reçete ve diğer muayene bilgilerini kaydederler.

İsterlerse aynı ekranda hastanın eski muayene bilgilerini görebilir, hangi tarihlerde geldiğini, hangi tetkiklerin istendiğini, raporlarını görebilir.

Hastanın önceki muayenesindeki bilgiler şimdiki şikâyeti ile benzer ise eski muayene bilgileri tek tuşla yeni gelişine kopyalanabilir.

 

Muayene Kaydında Şablon Kullanımı

Bir hasta kaydı, ilgili hastalık için şablona dönüştürülüp daha sonra benzer rahatsızlığı olan hastalar için kullanılabilir. (Örneğin Akut Bronşit şablonu)


Ortodonti, Estetik gibi uzun süreli tedavilerde tedavi süreci takibi

  Özellikle diş / ortodonti tedavilerinde veya diğer servislerde (estetik vs) benzer uzun süreli ve parçalı tedavilerin takibinde hasta ile sözleşme tutarı, tedavinin bulunduğu aşama, tahsil edilen tutar, tahsil edilmemiş çek senet tutarı ve açıklamalar gibi bilgilerin takip edildiği kısımdır.

  Hastanın tedavileri gelişlerinden bağımsız -bir bütün olarak- ele alınır

  Hastanın tedavisinde bulunulan aşama liste üzerinde kolayca görülür.